ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ

Η Κύπρος μας, μπορεί και πρέπει να έχει ισχυρή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για μια Ευρώπη που θα αποφασίζει για το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων

Είναι καθήκον και υποχρέωση μας η επανένωση της Κύπρου μας